Από το Ζενίθ στο Ναδίρ

General Motors, Lufthansa, Fannie Mae, Eurobank είναι μερικά μόνο ονόματα εταιριών που ενώ υπήρξαν κερδοφόρες επί μακρόν, στο τέλος δεν θα επιβίωναν χωρίς τη στήριξη των κυβερνήσεών τους. TWA, Kodak, Compaq, Ηλεκτρονική Αθηνών: Μεσουράνησαν επί μακρόν αλλά στο τέλος δεν τα κατάφεραν. Εξαφανίστηκαν. Οι λίστες παρόμοιων εταιριών ατελείωτες. Amazon, Zara, Apple, Microsoft, Google, Jumbo. Σήμερα […]

Περί Aποτίμησης Εταιριών – Μύθοι και Αλήθειες

«Υπάρχουν τρεις προφανείς ελλείψεις με την μεθοδολογία DCF. Η πρώτη είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη την αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Η δεύτερη είναι ότι αναμιγνύει καλή πληροφορία, όπως τις βραχυπρόθεσμες ταμειακές ροές με πολύ αβέβαιη πληροφορία, όπως την τελική αξία της εταιρίας πέραν των τεσσάρων ετών και τις προσθέτει. Φυσικά η κακή πληροφορία […]